Úvod > Stránky

Parkúrová střelnice Vráž

Informace o střelnici

Vlastník a provozovatel parkurové střelnice Vráž

Vlastníkem a provozovatelem parkurové střelnice Vráž je státní podnik Lesy České republiky, Lesní závod Konopiště.

Lesy České republiky, s.p.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) hospodaří na 1 400 000 hektarech lesních pozemků v majetku státu. Spravuje také 20 000 kilometrů drobných vodních toků a bystřin. Sídlem podniku je východočeská metropole Hradec Králové.

Lesní závod Konopiště je organizační jednotkou LČR, s.p. a obhospodařuje 18 000 ha lesa. Velkou tradici má myslivost, především bažantnictví. Každý rok přijíždějí lovci z celé Evropy lovit bažanty a orebice. Ročně jich uloví kolem 50 000 kusů. Lesní závod organizuje také lov dančí, mufloní zvěře ve svých oborách a lov srnčí a černé zvěře ve svých volných honitbách.

Ze sportovní střelby nejlépe simuluje lov zvěře lovecký parkúr. Lesní závod ve spolupráci s Hubertusem Zoske a prezidentem ASAT Ing. Waltrem uspořádal v roce 1996 Grand Prix v loveckém parkúru na 20 střelištích přímo v prostoru bažantnice a okolí zámku Konopiště. Soutěž se vydařila, a proto se lesní závod Konopiště rozhodl vybudovat parkúrovou střelnici na Vráži, v těsné blízkosti dálnice Praha-Brno.

Parkurová střelnice Vráž přivítala první střelce v roce 1999. Nevznikla úpravami jakékoliv střelnice, ale vysloveně na zelené louce cíleným budováním pouze pro účely loveckého parkúru. Můžeme směle tvrdit, že je to jediná střelnice tohoto druhu v zemích bývalého východního bloku.

Vysokou úroveň technické a organizátorské připravenosti je možné doložit výsledky a referencemi při pořádání FITASC Grand Prix Prague v roce 2001, Grand Prix Prague - Browning Cup v roce 2000 a GP Prague v roce 1996. Domníváme se však, že prestiž této střelnice je v České republice známá nejen střelcům, kteří se intenzivně věnují brokové střelbě, ale též mnoha firmám, které v prostorách parkúrové střelnice na Vráži pořádají své firemní a prezentační akce.

Garanty vynikající úrovně pořádání střeleckých soutěží jsou pánové Ing.Miroslav Jankovský (ředitel LZ Konopiště), Ing.Vlastimil Sahula (zástupce ředitele – ekonom LZ Konopiště, předseda komise loveckého parkúru ASAT) a Ing.Antonín Walter (prezident Asociace střelců na asfaltové terče).

Údaje o střelnici:

- založení 1999

- rozloha střelnice 150 ha

- poloha cca 30 km od Prahy po dálnici D1 (směr Praha – Brno)

- 16 parkúrových střelišť s téměř neomezenou možností rozšíření. Střeliště jsou zakomponována do vzrostlého lesa

- pro pořádání ME v loveckém parkúru v roce 2003 se počítá s 20 střelišti (+ střeliště pro tréninkovou střelbu) – viz mapa

- v současné době LZ Konopiště disponuje vrhačkami pro 12 střelišť po pěti vrhačkách

- parkoviště

  • přímo v areálu společenského centra střelnice pro 100 automobilů
  • v těsné blízkosti ( 200 m od centra střelnice) pro 200 automobilů
  • v případě potřeby je k dispozici ve vzdálenosti 500 m dalších 200 parkovacích míst

- stravování, sociální zařízení – do jara 2002 bude vybudován objekt s restauračním zařízením a barem s kapacitou pro 100 osob. Na tento objekt navazuje dřevěný altán s kapacitou dalších 100 osob. Dále je k dispozici venkovní sezení pro 150 osob.

- nově připravovaný objekt bude vybaven dostatečným sociálním zázemím

- celý objekt je řešen pro bezbariérový vstup handicapovaných střelců a návštěvníků

- při pořádání soutěží s velkým počtem střelců je zajištěna kyvadlová doprava mezi střelišti, centrálním místem střelnice a parkovišti