Přihlášením na závod uděluji  výslovný souhlas k tomu, aby Lesy České
republiky, s.p. ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždily a zpracovaly
mé osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození a bydliště, a to za
účelem jejich použití při realizaci závodů loveckého parkúru. K jiným účelům
nesmí být těchto údajů použito.

Výpis závodů 2022


Myslivecký lovecký parkúr I
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 9. 3. 2022 - 12. 3. 2022
Místo konání: střelnice Vráž

Myslivecký lovecký parkúr II
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 6. 4. 2022 - 9. 4. 2022
Místo konání: střelnice Vráž

Grand Prix Prague 2022
200 Terčů
Datum konání: 23. 4. 2022 - 24. 4. 2022
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)

Czech Championship 2022
Datum konání: 23. 4. 2022
Místo konání: střelnice Vráž

SAGA CUP 2022
80 Terčů
Datum konání: 7. 5. 2022
Místo konání: střelnice Vráž

Memoriál Antonína Waltera 100 terčů
Datum konání: 11. 6. 2022
Místo konání: střelnice Vráž

Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 8. 10. 2022
Místo konání: střelnice Vráž