Přihlášením na závod uděluji  výslovný souhlas k tomu, aby Lesy České
republiky, s.p. ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždily a zpracovaly
mé osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození a bydliště, a to za
účelem jejich použití při realizaci závodů loveckého parkúru. K jiným účelům
nesmí být těchto údajů použito.

Výpis závodů 2023


Myslivecký lovecký parkúr I
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 8. 3. 2023 - 11. 3. 2023
Místo konání: střelnice Vráž

Myslivecký lovecký parkúr II
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 5. 4. 2023 - 7. 4. 2023
Místo konání: střelnice Vráž

Grand Prix Prague 2023
200 Terčů
Datum konání: 22. 4. 2023 - 23. 4. 2023
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)

SAGA CUP 2023
80 Terčů
Datum konání: 13. 5. 2023
Místo konání: střelnice Vráž

Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 7. 10. 2023
Místo konání: střelnice Vráž