Přihlášením na závod uděluji  výslovný souhlas k tomu, aby Lesy České
republiky, s.p. ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždily a zpracovaly
mé osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození a bydliště, a to za
účelem jejich použití při realizaci závodů loveckého parkúru. K jiným účelům
nesmí být těchto údajů použito.

Výpis závodů 2024


Myslivecký lovecký parkúr I
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 06.03.2024 - 09.03.2024
Místo konání: střelnice Vráž

Myslivecký lovecký parkúr II
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 03.04.2024 - 05.04.2024
Místo konání: střelnice Vráž

Grand Prix Prague 2024
Datum konání: 20.04.2024 - 21.04.2024
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)

Memorial Antonína Waltera
100 terčů
Datum konání: 08.06.2024
Místo konání: střelnice Vráž

COMPAK SPORTING 250 terčů, 5 střelišť
startovné 3500 Kč, junioři a ženy 2500 Kč
trénink: pátek 13. 9. od 10 hod.
Datum konání: 14.09.2024 - 15.09.2024
Místo konání: střelnice Vráž

Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 05.10.2024
Místo konání: střelnice Vráž