Přihlášením na závod uděluji  výslovný souhlas k tomu, aby Lesy České
republiky, s.p. ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždily a zpracovaly
mé osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození a bydliště, a to za
účelem jejich použití při realizaci závodů loveckého parkúru. K jiným účelům
nesmí být těchto údajů použito.

Výpis závodů 2021


Myslivecký lovecký parkúr I ZRUŠENO
Datum konání: 10. 3. 2021 - 13. 3. 2021
Místo konání: střelnice Vráž

Myslivecký lovecký parkúr II ZRUŠENO
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 7. 4. 2021 - 10. 4. 2021
Místo konání: střelnice Vráž

Grand Prix Prague 2021 Zrušeno
Grand Prix Praha 2021 na střelnici Vráž byla z důvodu pandemické situace s COVID - 19 v České republice zrušena. Zaplacené startovné bude střelcům vráceno.
Datum konání: 24. 4. 2021 - 25. 4. 2021
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)

Lovecký parkúr - 80 terčů Zrušeno
Datum konání: 8. 5. 2021
Místo konání: střelnice Vráž

Memoriál Antonína Waltera 100 terčů
Datum konání: 5. 6. 2021
Místo konání: střelnice Vráž

Celostátní přebor ČMMJ
Datum konání: 6. 6. 2021
Místo konání: střelnice Vráž

Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 9. 10. 2021
Místo konání: střelnice Vráž