Přihlášením na závod uděluji  výslovný souhlas k tomu, aby Lesy České
republiky, s.p. ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždily a zpracovaly
mé osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození a bydliště, a to za
účelem jejich použití při realizaci závodů loveckého parkúru. K jiným účelům
nesmí být těchto údajů použito

Výpis závodů 2019


Myslivecký lovecký parkúr I
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 13. 3. 2019 - 16. 3. 2019
Místo konání: střelnice Vráž

Myslivecký lovecký parkúr II
Přihlašování dle propozic před závodem
Datum konání: 3. 4. 2019 - 6. 4. 2019
Místo konání: střelnice Vráž

Grand Prix Prague 2019
200 Terčů
Datum konání: 27. 4. 2019 - 28. 4. 2019
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)

Lovecký parkúr - 80 terčů
Datum konání: 8. 5. 2019
Místo konání: střelnice Vráž

Memoriál Antonína Waltera 100 terčů
Datum konání: 8. 6. 2019
Místo konání: střelnice Vráž

SAGA CUP 2019
Lovecký parkúr – 80 terčů
Datum konání: 14. 6. 2019
Místo konání: střelnice Vráž

Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 12. 10. 2019
Místo konání: střelnice Vráž